Camino San Salvador 2019

Omdat het zo'n mooie tocht was verleden jaar heb ik besloten deze nogmaals te lopen en aansluitend de camino Primitivo te gaan lopen. “Quien va a Santiago, y no a San Salvador, sirve al criado y olvida al Señor”: “Wie naar Santiago gaat en niet naar San Salvador, bezoekt de knecht en vergeet de Meester”. Dit is het gezegde wat men over de San Salvador zegt. Deze camino is ontstaan door de vlucht van de bevolking met de kerkschatten vanuit Leon toen de Moren in opmars waren. Men wilde deze relikwieën veiligstellen door deze over de bergen naar Oviedo te brengen, wat ook gelukt is want de Moren zijn nooit de bergen over geweest. 
Het is een route die merendeel over berggebied gaat, mooi maar vermoeiend. De camino gaat tot 1572 meter en is af en toe aardig vermoeiend! Bijna iedere dag zal er gebeld moeten worden om een plek te reserveren om te slapen maar ook om te kennen te geven dat je mee eet zodat er daar boodschappen gedaan kunnen worden. In veel dorpjes is namelijk niets te koop. 

Maar vooral; een prachtige tocht!